You are here:

Suomen perustuslaki

Country:
Finland

6 § Yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. (...)