You are here:

Suomen perustuslaki

Country:
Finland

14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet (...) Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan kuin lailla säädetään.