Suomen perustuslaki

Body: 

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (...) Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Finland