You are here:

Suomen perustuslaki

Country:
Finland

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (...) Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. (...)