You are here:

Ustav Republike Hrvatske

Country:
Croatia

Članak 66.
Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.
Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Članak 67.
Uz uvjete propisane zakonom mogu se osnivati privatne škole i učilišta.

Članak 68.
Jamči se autonomija sveučilišta.
Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom.