Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 43 (1) Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon. (2) Právo prístupu ku kultúrnemu bohatstvu sa zaručuje za podmienok ustanovených zákonom.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia