Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 53 Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami. Podrobnosti ustanoví zákon.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia