You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 1 (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. (...)