You are here:

52 artikla - Oikeuksien ja periaatteiden ulottuvuus ja tulkinta

52 artikla - Oikeuksien ja periaatteiden ulottuvuus ja tulkinta

1. Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien ja vapauksien keskeistä sisältöä kunnioittaen. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. 2. Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia, joista on määräyksiä perussopimuksissa, sovelletaan niissä määriteltyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti. 3. Siltä osin kuin tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja oikeuksia, niiden merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Tämä määräys ei estä unionia myöntämästä tätä laajempaa suojaa. 4. Siltä osin kuin tässä perusoikeuskirjassa tunnustetaan perusoikeudet sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä, näitä perusoikeuksia on tulkittava mainitun perinteen mukaisesti. 5. Tämän perusoikeuskirjan periaatteita sisältävät määräykset voidaan panna täytäntöön unionin toimielinten, elinten tai laitosten oman toimivaltansa puitteissa hyväksymillä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävillä säädöksillä, täytäntöönpanosäädöksillä sekä säädöksillä, joita jäsenvaltiot antavat unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Ne voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistaviksi vain sikäli kuin on kyse tällaisten säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden valvonnasta. 6. Kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt on otettava täysin huomioon siten kuin tässä perusoikeuskirjassa määrätään. 7. Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet ottavat asianmukaisesti huomioon tämän perusoikeuskirjan tulkitsemisen ohjaamiseksi laaditut selitykset.

 • Greece / The Council of the State / 359/2020
  Merchant importer v. Independent Authority for Public Revenue (Ministry of Finance)
  Decision date:
  22 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Council of the State
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-454/18 / Opinion
  Baltic Cable AB v Energimarknadsinspektionen.
  Decision date:
  14 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Energy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:973
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 16/13 („Right to be Forgotten I“)
  Anonymous plaintiff v. Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr001613
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 276/17 („Right to be forgotten II“)
  Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • CJEU Case C-507/18 / Opinion
  NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford
  Decision date:
  31 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:922
 • CJEU Case C-128/18/ Judgment
  Dumitru-Tudor Dorobantu v Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
  Decision date:
  15 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:857
 • CJEU Case C-136/17/ Judgment
  GC, AF, BH, ED v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:773
 • CJEU Case C-467/19 PPU / Order
  Criminal proceedings against QR
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:776
 • CJEU Cases C-542/18 RX-II, C-543/18 RX-II/ Opinion
  Eric Simpson v Council of the European Union and HG v European Commission
  Decision date:
  12 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:977
 • CJEU C-377/18 Judgment
  REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU, from the Spetsializiran nakazatelen sad (Specialised Criminal Court, Bulgaria)
  Decision date:
  05 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:670

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found