Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Przewodnik praktyczny dla opiekunów - Tymczasowa ochrona małoletnich bez opieki uciekających z Ukrainy

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wspólnie opracowały szereg przewodników praktycznych dla opiekunów małoletnich bez opieki, którzy wymagają ochrony międzynarodowej. Celem jest zapewnienie wsparcia opiekunom w ich codziennych zadaniach i obowiązkach podczas procedury azylowej, w tym dotyczących systemu dublińskiego i tymczasowej ochrony.
Perspektywa

Odpowiednie funkcjonowanie systemów opieki ma zasadnicze znaczenie dla działania w najlepszym interesie dziecka i poszanowania praw dziecka. Opiekunowie odpowiadają za zagwarantowanie uwzględnienia wszelkich potrzeb prawnych, społecznych, medycznych i psychologicznych dziecka w ramach całej specjalnej procedury do momentu zapewnienia mu trwałego rozwiązania.

Podczas przygotowywania praktycznych przewodników EUAA i FRA przeprowadziły konsultacje z europejską siecią opieki w formie szybkiej oceny potrzeb, aby określić cele i tematykę publikacji.

Seria będzie obejmować kilka broszur, schematów blokowych i plakatów i będzie można ją dostosować do kontekstu krajowego, w którym wspólnie funkcjonują opiekunowie i dzieci. Z tego właśnie powodu w publikacji zamieszczono ramki z możliwością edycji.

Mając na uwadze potrzeby grupy docelowej serii, przewodniki opracowano na podstawie podręcznika dotyczącego opieki wydanego przez FRA i Komisję Europejską; ponadto są one zgodne z treścią modułów szkoleniowych FRA dla opiekunów.