Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Praktinė priemonė globėjams - Laikinoji apsauga nelydimiems iš Ukrainos bėgantiems vaikams

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) suvienijo jėgas ir parengė praktinių priemonių rinkinį, skirtą nelydimų vaikų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, globėjams. Šiuo rinkiniu siekiama padėti globėjams atlikti kasdienes užduotis ir įsipareigojimus prieglobsčio procedūros metu, įskaitant Dublino procesus ir laikinąją apsaugą.
Perspektyva

Gerai veikiančios globos sistemos yra būtinos siekiant apsaugoti vaiko interesus ir vaikų teises. Globėjų pareiga – užtikrinti, kad vykdant konkrečią procedūrą ir tol, kol bus priimtas ilgalaikis sprendimas dėl vaiko, būtų tenkinami bet kurie teisiniai, socialiniai, medicininiai ir psichologiniai poreikiai.

Rengiant praktines priemones, EUAA ir FRA konsultavosi su Europos globėjų tinklu, skubiai įvertinusios poreikius praktinių priemonių tikslams ir temoms nustatyti.

Leidinių seriją sudarys kelios brošiūros, struktūrinės schemos ir plakatai, kuriuos bus galima pritaikyti nacionaliniam kontekstui , kur globėjai ir vaikai veikia kartu. Būtent dėl šios priežasties buvo įtraukti langeliai, kuriuos galima redaguoti.

Atsižvelgiant į šios serijos tikslinę grupę, priemonės parengtos remiantis FRA ir Europos Komisijos parengtu vadovu dėl globos. Jos dera su FRA globėjams skirtais mokymo moduliais.