Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Gyakorlati eszköz gyámoknak - Átmeneti védelem az Ukrajnából menekülő kísérő nélküli kiskorúak számára

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) egyesítette erőit, hogy kidolgozzon egy gyakorlati eszköztár sorozatot a, nemzetközi védelemre szoruló kísérő nélküli kiskorúak gyámjai számára. A cél a gyámok támogatása a menekültügyi eljárás – beleértve a dublini eljárást és az átmeneti védelmet is – során felmerülő mindennapi feladataikban és kötelezettségeikben.
Kilátás

E gyakorlati eszközök célja, hogy a gyám jobban tudja tájékoztatni és segíteni a gyermekeket a folyamat során, és ezáltal segítse őket abban, hogy jobban megértsék az egyes lépések jelentőségét. Javulni fog a gyermek érdemi részvétele, és jobban tud majd tájékozott döntéseket hozni.

A jól működő gyámsági rendszerek alapvető fontosságúak a gyermek mindenek felett álló érdekének és a gyermekek jogainak előmozdítása szempontjából. A gyám felel annak biztosításáért, hogy az adott eljárás alatt, és mindaddig, amíg a gyermek számára nem találnak tartós megoldást, foglalkozzanak a gyermek jogi, szociális, orvosi és pszichológiai igényeivel.

A gyakorlati eszközök elkészítése során az EUAA és az FRA gyors igényfelmérés keretében konzultált az Európai Gyámügyi Hálózattal, hogy meghatározza a célokat és a gyakorlati eszközök hatókörébe tartozó témákat.

Az eszköztár több információs füzetet, folyamatábrát és plakátot tartalmaz majd, és adaptálható lesz ahhoz a nemzeti környezethez, amelyben a gyámok és a gyermekek együtt tevékenykednek. Ezért kerültek bele az eszköztárba szerkeszthető szövegdobozok.

Ezen eszköztár célcsoportjára tekintettel az eszközök az FRA és az Európai Bizottság gyámságról szóló kézikönyvén alapulnak, és összhangban vannak az FRA gyámoknak szóló képzési moduljaival .