Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Praktisch instrument voor voogden - Tijdelijke bescherming voor niet-begeleide kinderen die Oekraïne ontvluchten

Het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) hebben samengewerkt aan een reeks van praktische instrumenten voor voogden van niet-begeleide kinderen die internationale bescherming nodig hebben. Het doel is voogden te ondersteunen bij hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden tijdens de asielprocedure, waaronder de Dublinprocedure en de tijdelijke bescherming.
Vooruitzichten

Goed functionerende voogdijstelsels zijn van essentieel belang om het belang en de rechten van het kind te bevorderen. Voogden hebben tot taak ervoor te zorgen dat er tijdens de specifieke procedure, en totdat er een duurzame oplossing is gevonden, rekening wordt gehouden met de juridische, sociale, medische en psychologische behoeften van het kind.

Het EUAA en het FRA hebben, ter voorbereiding van de praktische instrumenten, het Europees netwerk van voogdijinstellingen geraadpleegd via een snel behoeftenonderzoek om de doelstellingen en de thema’s van de praktische instrumenten te bepalen.

De reeks omvat verschillende brochures, stroomschema’s en posters en kan worden aangepast aan de nationale context waarin voogden en kinderen samenwerken. Daarom zijn er bewerkbare tekstvakken opgenomen.

Gelet op de doelgroep van deze reeks, zijn de instrumenten gebaseerd op het handboek van het FRA en de Europese Commissie over voogdij. Zij zijn ook consistent met de opleidingsmodules van het FRA voor voogden.