You are here:

Articolul 15 - Libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă

Articolul 15 - Libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă

(1) Orice persoană are dreptul la muncăși dreptul de a exercita o ocupație aleasă sau acceptată în mod liber.
(2) Orice cetățean al Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru.
(3) Resortisanții țărilor terțe care sunt autorizați să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiții de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetățenii Uniunii.

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found