You are here:

Artikel 15 - Erhvervsfrihed og ret til at arbejde

Artikel 15 - Erhvervsfrihed og ret til at arbejde

  1. Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.
  2. Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne.
  3. Tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til at arbejde på medlemsstaternes område, har ret til samme arbejdsvilkår som unionsborgere.

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found