You are here:

Artikel 15 - Fritt yrkesval och rätt att arbeta

1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke.
2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i varje medlemsstat.
3. De tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas territorium har rätt till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna.

 • CJEU - C 1/11 / Judgment
  Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH v Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
  Decision date:
  29 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 544/10 / Opinion
  Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz
  Decision date:
  29 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:189
 • CJEU - C-159/10 and C-160/10 / Judgment
  Gerhard Fuchs (C-159/10) and Peter Köhler (C-160/10) v Land Hessen
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-434/09 / Judgment
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277
 • CJEU Case C-434/09 / Opinion
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 570/07 and C 571/07 / Opinion
  Blanco Pérez and Chao Gómez
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found