You are here:

Članak 15 - Sloboda izbora zanimanja i pravo na rad

Članak 15 - Sloboda izbora zanimanja i pravo na rad

1. Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. 2. Svaki grañanin Unije može slobodno birati zaposlenje, raditi i ostvarivati pravo na poslovni nastan i pravo na pružanje usluga u svakoj državi članici. 3. Državljani trećih zemalja kojima je dopušten rad na teritorijima država članica imaju pravo na radne uvjete jednake onima koje imaju grañani Unije.

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found