You are here:

Член 15 - Свобода при избор на професия и право на труд

Член 15 - Свобода при избор на професия и право на труд

  1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия.
  2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държави-членки.
  3. Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на държавите-членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза.

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found