You are here:

15 artikla - Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä

15 artikla - Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä

1. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia.
2. Jokaisella unionin kansalaisella on vapaus hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa.
3. Kolmansien maiden kansalaisilla, joilla on lupa tehdä työtä jäsenvaltioiden alueella, on oikeus samanlaisiin työehtoihin kuin unionin kansalaisilla.

 • CJEU - C-159/10 and C-160/10 / Judgment
  Gerhard Fuchs (C-159/10) and Peter Köhler (C-160/10) v Land Hessen
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-434/09 / Judgment
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277
 • CJEU Case C-434/09 / Opinion
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 570/07 and C 571/07 / Opinion
  Blanco Pérez and Chao Gómez
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found