You are here:

Článok 15 - Slobodná voľba povolania a právo na prácu

Článok 15 - Slobodná voľba povolania a právo na prácu

1. Každý má právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného alebo prijatého povolania.
2. Každý občan Únie si môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte.
3. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie pracovať na území členských štátov, majú právo na rovnaké pracovné podmienky ako občania Únie.

 • CJEU - C 1/11 / Judgment
  Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH v Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
  Decision date:
  29 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 544/10 / Opinion
  Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz
  Decision date:
  29 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:189
 • CJEU - C-159/10 and C-160/10 / Judgment
  Gerhard Fuchs (C-159/10) and Peter Köhler (C-160/10) v Land Hessen
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-434/09 / Judgment
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277
 • CJEU Case C-434/09 / Opinion
  Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 570/07 and C 571/07 / Opinion
  Blanco Pérez and Chao Gómez
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

49 results found

0 results found

5 results found

0 results found

4 results found

0 results found