You are here:

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, obrambe in zastopanja. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva.

 • CJEU - C 261/09 / Judgment
  Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG v European Commission
  Decision date:
  16 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-339/10 / Order
  Krasimir Asparuhov Estov and Others v Ministerski savet na Republika Bulgaria
  Decision date:
  12 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:680
 • France / Constitutional Council / 2010-614 DC
  cooperation agreement for the protection of unaccompanied Romanian minors in France
  Decision date:
  04 Nov 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Council
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CC:2010:2010.614.DC
 • CJEU - C 243/09 / Judgment
  Günter Fuß v Stadt Halle
  Decision date:
  14 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Cyprus / Supreme Court / 493/2010
  Leonie Marlyse Yombia Ngassam v The Republic of Cyprus
  Decision date:
  20 Aug 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / AW 2010/17/0015
  A bank v Federal Republic of Austria (Financial Market Authority)
  Decision date:
  02 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU - Joined cases C 317/08, C 318/08, C 319/08 and C 320/08 / Judgment
  Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA, Filomena Califano v Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA, and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA
  Decision date:
  18 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:146
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • ECJ - C 385/07 P / Judgment
  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities
  Decision date:
  16 Jul 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 63235/00 / Judgment
  Vilho Eskelinen and Others v. Finland
  Decision date:
  19 Apr 2007
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2007:0419JUD006323500

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found