You are here:

Článek 30 - Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Článek 30 - Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found