You are here:

Artikel 30 - Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse

Artikel 30 - Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse

Enhver arbejdstager har ret til beskyttelse mod ubegrundet opsigelse i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found