You are here:

Artikel 30 - Bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag

Artikel 30 - Bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag

Iedere werknemer heeft overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken recht op bescherming tegen iedere vorm van kennelijk onredelijk ontslag.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found