You are here:

Člen 30 - Varstvo v primeru neupravičene odpustitve

Člen 30 - Varstvo v primeru neupravičene odpustitve

Vsak delavec ima pravico do varstva pred neupravičeno odpustitvijo v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found