You are here:

Член 30 - Защита при неоснователно уволнение

Член 30 - Защита при неоснователно уволнение

Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на неоснователно уволнение, в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found