You are here:

Artikel 30 - Skydd mot uppsägning utan saklig grund

Artikel 30 - Skydd mot uppsägning utan saklig grund

Varje arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund, i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found