You are here:

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Každý pracovník má právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found