You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • CJEU Case C-235/17 / Judgment
  European Commission v Hungary
  Decision date:
  21 May 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:432
 • CJEU Case C-230/18 / Judgment
  PI v Landespolizeidirektion Tirol
  Decision date:
  08 May 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Enterprise
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:383
 • Estonia/ Supreme Court/ 5-19-30
  Romeo Kalda v. National Electoral Committee (Vabariigi Valimiskomisjon)
  Decision date:
  03 May 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Estonia (Constitutional Review Chamber)
 • CJEU Case T-737/17/ Judgment
  Francis Wattiau v European Parliament
  Decision date:
  30 Apr 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:273
 • CJEU Case C-324/17/ Opinion
  Criminal proceedings against Ivan Gavanozov
  Decision date:
  11 Apr 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:312
 • CJEU Case T-11/17/ Judgment
  RK v Council of European Union
  Decision date:
  07 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:65
 • CJEU Case Avis 1/17/ Opinion
  Request for an opinion by the Kingdom of Belgium
  Decision date:
  29 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:72
 • Cyprus/ Supreme Court/ [2019] Civil application No. 3/19
  Re. the application of XXX Michael DT and CCC Michael DT.XXX for permit to file for a certiorari order
  Decision date:
  16 Jan 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus
 • CJEU Case C-516/17/ Opinion
  Spiegel Online GmbH v Volker Beck
  Decision date:
  10 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:16
 • CJEU Case C-150/17 P / Judgment
  European Union v Kendrion NV
  Decision date:
  13 Dec 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:1014

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found