You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • Portugal / Constitutional Court / 242/2018
  Public Prosecutor’s Office
  Decision date:
  08 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Romania / Constitutional Court / 308
  Alexandru Firicel raised a constitutional complaint (excepție de neconstituționalitate).
  Decision date:
  08 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-207/16 / Opinion
  Proceedings brought by Ministerio Fisca
  Decision date:
  03 May 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:300
 • Cyprus / Supreme Court of Cyprus, Primary Jurisdiction / Civil application No. 33/2018
  Re. the application of Ioannis Hadjioannou and George Longkritis for permit to file an application for a certiorari order
  Decision date:
  02 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus, Primary Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Cyprus / Supreme Court of Cyprus, Appeal Jurisdiction / Civil Appeal No. 26/2017
  Re. the Application of Artemis Kkolos for the issue of a certiorari order
  Decision date:
  26 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU Case C-353/16 / Judgment
  MP v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  24 Apr 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:276
 • CJEU Case C-600/16 / Opinion
  National Iranian Tanker Company v Council of the European Union
  Decision date:
  11 Apr 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:227
 • Slovenia / Administrative Court of the Republic of Slovenia / I U 722/2018-15
  Claimant: applicant A.A ; defendant: the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior.
  Decision date:
  10 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.722.2018.15
 • CJEU Case C-524/15 / Judgment
  Criminal proceedings against Luca Menci
  Decision date:
  20 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:197
 • CJEU Case C-537/16 / Judgment
  Garlsson Real Estate SA and Others v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
  Decision date:
  20 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:193

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found