You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • Denmark / Supreme Court / 108/2017
  Danish Prosecution Service v. T
  Decision date:
  17 Aug 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Poland / Supreme Administrative Court / II OSK 1084/18
  L. S. v. Chief of the Foreigners’ Office (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców)
  Decision date:
  27 Jul 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  Borders and Visa
 • CJEU Case C-150/17 P / Opinion
  European Union v Kendrion NV
  Decision date:
  25 Jul 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:612
 • CJEU Case C-220/18 PPU / Judgment
  ML
  Decision date:
  25 Jul 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:589
 • Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania / eI-8-662/2018
  I.K. v. The Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and Insolvency Management under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
  Decision date:
  20 Jul 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-147/17 / Opinion
  Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:518
 • CJEU Case C-384/17 / Opinion
  Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N v Budapest Rendőrfőkapitánya
  Decision date:
  26 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:494
 • Denmark / Supreme Court / 81/2017
  Nordens Céu Sagrado Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab v. the Ministry of Health
  Decision date:
  26 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Constitutional Court of Slovak Republic / III. ÚS 4/2018-70
  Constitutional petition of XX, bancrupcy trustee concerning violation of fundamental rights by the resolution of the Supreme Court of the Slovak Republic of 31 January 2017, No. 2 M Cdo 1/2017
  Decision date:
  13 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:USSR:2018:3.US.4.2018.2
 • CJEU Case C-149/17 / Opinion
  Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v Michael Strotzer.
  Decision date:
  06 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:400

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found