You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • CJEU Case C-507/18 / Opinion
  NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford
  Decision date:
  31 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:922
 • CJEU Case C-128/18/ Judgment
  Dumitru-Tudor Dorobantu v Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
  Decision date:
  15 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:857
 • CJEU Case C-136/17/ Judgment
  GC, AF, BH, ED v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:773
 • CJEU Case C-467/19 PPU / Order
  Criminal proceedings against QR
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:776
 • CJEU Cases C-542/18 RX-II, C-543/18 RX-II/ Opinion
  Eric Simpson v Council of the European Union and HG v European Commission
  Decision date:
  12 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:977
 • CJEU C-377/18 Judgment
  REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU, from the Spetsializiran nakazatelen sad (Specialised Criminal Court, Bulgaria)
  Decision date:
  05 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:670
 • Finland/ Supreme Administrative Court/ KHO:2019:98 Decision no. 3712; 189/3/18, 193/3/18, 195/3/18, 213/3/18, 220/3/18, 223/3/18, 235/3/18, 247/3/18 and 261/3/18
  Finnish Competition and Consumer Authority, Oy Matkahuolto Ab, the Finnish Bus and Coach Association and seven coach companies; appeal against the decision of the Market Court
  Decision date:
  20 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2019:98
 • Bulgaria/ Supreme Administrative Court/ [2019] 11036/2017
  Association Civic Control – Animal Protection (СНЦ „Граждански контрол – защита на животните“) and Mr G.S. vs Ms A.D.
  Decision date:
  05 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
 • CJEU Case C-469/17/ Judgment
  Funke Medien NRW GmbH v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  29 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:623
 • CJEU Case C-619/18 / Jugdment
  European Commission v Poland
  Decision date:
  24 Jun 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:531

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found