You are here:

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

Country:
Hungary

18 §A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.70/D § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű testi és lelki egészséghez.(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.