Το Σύνταγμα

Body: 

MΕΡΟΣ 02: Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών ΑΡΘΡΟΝ 14br> Ουδενός πολίτου απαγορεύεται η είσοδος εις την Δημοκρατίαν ουδ’ επιτρέπεται η εξορία υφ’ οιασδήποτε περιστάσεις.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Cyprus