You are here:

Artikkel 17 - Õigus omandile

1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

 • CJEU - C 266/10 P / Appeal
  Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizatǎ Srl (Seacid) v European Commission
  Decision date:
  22 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
 • CJEU Case C-282/14 / Order
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ‘Stylinart’ sp. z o.o. v Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki and Skarb Państwa - Prezydent Miasta Przemyśla
  Decision date:
  11 Dec 2004
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2486
 • CJEU Joined Cases C-20/00 and C-64/00 / Opinion
  Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) and Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) v The Scottish Ministers
  Decision date:
  20 Sep 2001
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2001:469

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found