You are here:

Artikkel 17 - Õigus omandile

1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

 • CJEU - C 360/10 / Judgment
  Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV
  Decision date:
  16 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Portugal / Court of Appeals of Guimarães / 6087/04.0TBGMR.G2
  Expropriated v Expropriator
  Decision date:
  13 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeals of Guimarães
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU - C 277/10 / Judgment
  Martin Luksan v Petrus van der Let
  Decision date:
  09 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 145/10 / Judgment
  Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others
  Decision date:
  01 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 70/10 / Judgment
  Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
  Decision date:
  24 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-314/10 / Order
  Hubert Pagnoul v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:609
 • CJEU Case C-538/10 / Order
  Richard Lebrun and Marcelle Howet v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:614
 • CJEU - C 271/10 / Judgment
  Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v Belgische Staat
  Decision date:
  30 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 266/10 P / Appeal
  Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizatǎ Srl (Seacid) v European Commission
  Decision date:
  22 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
 • CJEU Case C-282/14 / Order
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ‘Stylinart’ sp. z o.o. v Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki and Skarb Państwa - Prezydent Miasta Przemyśla
  Decision date:
  11 Dec 2004
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2486

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found