You are here:

Artikkel 17 - Õigus omandile

1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

 • CJEU - C-486/14 / Opinion
  Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:170
 • CJEU Case C-526/14 / Opinion
  Kotnik and Others
  Decision date:
  18 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:102
 • CJEU - C-398/13 P / Judgment
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission
  Decision date:
  03 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Fifth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
 • Hungary / Constitutional Court / 3143/2015 (VII. 24.)
  Financial institution constitutional complaint
  Decision date:
  24 Jul 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU Case C-98/14 /Judgment
  Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft and Others v Magyar Állam
  Decision date:
  11 Jun 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:386
 • Hungary / Supreme Court / Pfv.VI.20.453/2015/4
  A financial institution v the Hungarian State
  Decision date:
  14 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU - C-398/13 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  19 Mar 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:190
 • CJEU - T 572/12 / Judgment
  Nissan Jidosha KK v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
  Decision date:
  04 Mar 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Court (Third Chamber)
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:136
 • CJEU - T 579/11 / Judgment
  Tarif Akhras v Council of the European Union
  Decision date:
  12 Feb 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:97
 • Germany / Federal Court of Justice, First Civil Panel / I ZR 240/12
  Stokke GmbH v eBay
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found