You are here:

Člen 17 - Lastninska pravica

1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega interesa.
2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine.

 • CJEU - C 360/10 / Judgment
  Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV
  Decision date:
  16 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Portugal / Court of Appeals of Guimarães / 6087/04.0TBGMR.G2
  Expropriated v Expropriator
  Decision date:
  13 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeals of Guimarães
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU - C 277/10 / Judgment
  Martin Luksan v Petrus van der Let
  Decision date:
  09 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 145/10 / Judgment
  Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others
  Decision date:
  01 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 70/10 / Judgment
  Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
  Decision date:
  24 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-314/10 / Order
  Hubert Pagnoul v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:609
 • CJEU Case C-538/10 / Order
  Richard Lebrun and Marcelle Howet v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:614
 • CJEU - C 271/10 / Judgment
  Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v Belgische Staat
  Decision date:
  30 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 266/10 P / Appeal
  Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizatǎ Srl (Seacid) v European Commission
  Decision date:
  22 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
 • CJEU Case C-282/14 / Order
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ‘Stylinart’ sp. z o.o. v Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki and Skarb Państwa - Prezydent Miasta Przemyśla
  Decision date:
  11 Dec 2004
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2486

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found