26
September
2018

10 principii de bază pentru o comunicare eficace în materie de drepturile omului

Aceste 10 principii rezumă principalele idei exprimate de comunicatorii și practicienii din diferite domenii la întâlnirile între experți, seminarele practicienilor și grupurile-țintă organizate de FRA în 2017 și 2018.

  1. „Spuneți o poveste despre oameni”
  2. „Depistați problemele de interes larg pentru marele public”
  3. „Bazați-vă pe valorile fundamentale ale oamenilor”
  4. „Fiți scurt și la obiect”
  5. „Utilizați elemente vizuale”
  6. „Adoptați o atitudine pozitivă”
  7. „Transmiteți mesajul printr-o voce autentică”
  8. „Comunicați mai strâns cu mass-media”
  9. „Diversificați-vă strategiile de comunicare pentru a vă putea adresa unor tipuri diferite de public”
  10. „Alocați resurse suficiente activității de comunicare”