26
September
2018

Tio tips för att effektivt nå ut med budskap om mänskliga rättigheter

Följande tio punkter tar upp de viktigaste slutsatserna som kommunikatörer och aktörer inom olika områden har tagit upp vid FRA:s expertmöten, expertseminarier och fokusgrupper under 2017 och 2018.


  1. ”Berätta om människor”
  2. ”Identifiera frågor som är viktiga för gemene man”
  3. ”Knyt an till människors kärnvärden”
  4. ”Gör en lång historia kort”
  5. ”Satsa på visuella hjälpmedel”
  6. ”Var positiv”
  7. ”Använd ett genuint ansikte utåt”
  8. ”Stärk kommunikationen med medierna”
  9. ” Välj kommunikationsstrategi utifrån målgrupp”
  10. ”Se till att kommunikationen tilldelas tillräckliga resurser”