26
September
2018

10 n‑eochair chun cearta an duine a chur in iúl go héifeachtach

Is achoimre iad na 10 n‑eochair seo ar na príomhphointí a phléigh cumarsáidithe agus cleachtóirí i réimsí éagsúla sna cruinnithe saineolaithe, sna seimineáir le haghaidh cleachtóirí agus sna grúpa fócais a reáchtáil FRA in 2017 agus in 2018.
  1. “Inis scéal duine”
  2. “Aimsigh saincheisteanna a bhfuil spéis ag an bpobal i gcoitinne iontu”
  3. “Spreag bunluachanna na ndaoine”
  4. “Giorraigh scéal fada gearr”
  5. “Bí físiúil”
  6. “Glac leis an dearfacht go fonnmhar”
  7. “Bíodh guth barántúil dílis ag do theachtaireacht”
  8. “Cumarsáid a neartú leis na meáin”
  9. “Straitéisí cumarsáide a éagsúlú chun freastal ar spriocghrúpaí éagsúla”
  10. “Áirithigh go gcuirfear dóthain acmhainní ar fáil haghaidh do chuid obair chumarsáide”