26
September
2018

10 kľúčov ako efektívne komunikovať ľudské práva

Týchto 10 kľúčov spolu predstavuje základné body, ktoré osoby zaoberajúce sa informovaním a odborníci z praxe predostreli v rôznych oblastiach na stretnutiach odborníkov agentúry FRA, seminároch odborníkov z praxe a cieľových skupín v roku 2017 a 2018.


  1. „Porozprávajte ľudský príbeh“
  2. „Identifikujte otázky, o ktoré má široká verejnosť všeobecnejší záujem“
  3. „Aktivujte kľúčové hodnoty ľudí“
  4. „Vyjadrujte sa stručne“
  5. „Používajte obrazové materiály“
  6. „Buďte pozitívni“
  7. „Dajte vášmu posolstvu autentický hlas“
  8. „Posilnite komunikáciu s médiami“
  9. „Diverzifikujte komunikačné stratégie, aby ste oslovili rôzne skupiny publika“
  10. „Zabezpečte dostatok zdrojov pre vašu komunikačnú prácu“