26
September
2018

10 ieteikumi efektīvai saziņai par cilvēktiesībām

Šajos 10 ieteikumos ir apkopotas galvenās atziņas, kuras 2017. un 2018. gadā ES Pamattiesību aģentūras ( FRA ) ekspertu sanāksmēs, speciālistu semināros un fokusa grupās pauda informācijas sniedzēji un speciālisti dažādās jomās.

  1. “Pastāstiet stāstu par cilvēku”
  2. “Identificējiet jautājumus, kuri varētu interesēt plašu sabiedrību”
  3. “Uzsveriet cilvēka pamatvērtības”
  4. “Pasniedziet garu stāstu īsā formā”
  5. “Izmantojiet dažādas vizualizācijas”
  6. “Uzsveriet pozitīvo!”
  7. “Piešķiriet savam vēstījumam autentisku balsi“
  8. “Stipriniet saziņu ar plašsaziņas līdzekļiem”
  9. “Dažādojiet saziņas stratēģijas, lai uzrunātu dažādas auditorijas”
  10. “Nodrošiniet pietiekamus resursus savam saziņas darbam”