26
September
2018

10 zasad skutecznego promowania praw człowieka

Niniejszych 10 zasad stanowi podsumowanie najważniejszych kwestii podnoszonych przez osoby zajmujące się komunikacją i specjalistów z różnych dziedzin podczas spotkań ekspertów, seminariów specjalistycznych i grup dyskusyjnych organizowanych przez FRA w 2017 i 2018 roku.

  1. „Opowiedz historię”
  2. „Ustal, co interesuje ludzi”
  3. „Odwołuj się do podstawowych ludzkich wartości”
  4. „Mów krótko i zwięźle”
  5. „Stosuj elementy audiowizualne”
  6. „Bądź pozytywny w swoim przekazie”
  7. „Niech twój komunikat brzmi autentycznie”
  8. „Wzmocnij współpracę z mediami”
  9. „Zróżnicuj strategie komunikacyjne, aby dotrzeć do różnych odbiorców”
  10. „Zapewnij wystarczające zasoby dla działań komunikacyjnych”