26
September
2018

10 ключови съображения за ефективно представяне на правата на човека

В тези 10 ключови съображения се обобщават основните изводи вследствие на експертни срещи, семинари и фокус групи с практикуващи специалисти, проведени от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) през 2017 и 2018 г.
  1. „Разкажете човешка история“
  2. „Определете проблеми, които са от по-голям интерес за широката общественост“
  3. „Предизвиквайте реакция във връзка с основните ценности на хората“
  4. „Бъдете кратки“
  5. „Използвайте визуални елементи“
  6. „Бъдете положителни“
  7. „Дайте на посланието си автентичен глас“
  8. „Укрепете комуникацията с медиите“
  9. „Разнообразете комуникационните стратегии, за да достигате до различни аудитории“
  10. „Осигурете достатъчни ресурси за комуникационната си дейност“