Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

26
September
2018

10 soovitust tõhusaks inimõiguste kommunikatsiooniks

10 soovituses on esitatud põhipunktid, mille eri valdkondade kommunikatsioonieksperdid ja -spetsialistid tõstatasid 2017. ja 2018. aastal Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti korraldatud kohtumistel, ekspertide seminaridel ja sihtrühmadele suunatud üritustel.
  1. „Rääkige isiklikku lugu“
  2. „Leidke teemad, mis pakuvad üldsusele laiemat huvi“
  3. „Rõhutage põhiväärtusi“
  4. „Rääkige lühidalt“
  5. „Pakkuge visuaalset materjali“
  6. „Olge positiivne“
  7. „Sõnumi edastamiseks on vaja autentset isikut“
  8. „Tugevdage suhtlust meediaga“
  9. „Mitmekesistage oma kommunikatsioonistrateegiaid, et jõuda erinevate sihtrühmadeni“
  10. „Leidke oma sõnumi edastamiseks piisavalt ressursse“