26
September
2018

10 elementi ewlenin għal komunikazzjoni effettiva dwar id-drittijiet tal-bniedem

Dawn l-10 elementi ewlenin jirrappreżentaw il-punti ewlenin li qajmu l-komunikaturi u l-prattikanti f’diversi oqsma f’laqgħat ta’ esperti talFRA, seminars tal-prattikanti u gruppi fokus fl-2017 u fl-2018.

  1. “Irrakkonta storja umana”
  2. “Identifika kwistjonijiet ta’ interess usa’ għallpubbliku ġenerali”
  3. “Qanqal il-valuri prinċipali tan-nies”
  4. “Aqta’ fil-qosor”
  5. “Mur viżwali”
  6. “Ħaddan il-pożittività”
  7. “Agħti vuċi awtentika lill-messaġġ tiegħek”
  8. “Saħħaħ ilkomunikazzjoni mal-midja”
  9. “Iddiversifika l-istrateġiji ta’ komunikazzjoni sabiex tindirizza udjenzi differenti”
  10. “Kun żgur li jkollok biżżejjed riżorsi għallħidma tiegħek fil-qasam tal-komunikazzjoni”