You are here:

Článok 9 - Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu

Článok 9 - Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu

Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.

0 results found

44 results found

4 results found

0 results found

1 results found

0 results found