6
June
2019

Správa o základných právach 2019 - Stanoviská agentúry FRA

Z hľadiska ochrany základných práv rok 2018 priniesol pokrok i určité nezdary. V publikácii FRA Správa o základných právach 2019 je uvedený prehľad hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje sa na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sú uvedené stanoviská agentúry FRA k hlavnému vývoju v uvedených tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov podporujúcich tieto stanoviská.
Uvádza sa zároveň aj ucelený a informatívny prehľad o hlavných výzvach v oblasti základných práv, ktorým EÚ a jej členské štáty čelia.