Publication date: 06 June 2019

Доклад относно основните права от 2019 г. Становища на FRA

2018 година донесе както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В  Доклада на FRA относно основните права от 2019 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още будят притеснение. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища.

Related