6
June
2019

Põhiõiguste aruanne 2019 FRA arvamused

2018. aasta tähendas põhiõiguste kaitse jaoks nii edusamme kui ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2019. aasta põhiõiguste aruandes esitatakse ülevaade valdkonna peamistest arengusuundadest, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsena püsivad valdkonnad. Selles väljaandes esitatakse FRA arvamused peamiste hõlmatud teemavaldkondade arengu kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte.

Sellega antakse kokkuvõtlik, kuid informatiivne ülevaade põhiõiguste valdkonna peamistest probleemidest ELis ja liikmesriikides.